معنی و ترجمه کلمه inscribable به فارسی inscribable یعنی چه

inscribable


محاط کردنى ،محاط شدنى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها