معنی و ترجمه کلمه inside berm به فارسی inside berm یعنی چه

inside berm


معمارى : سکوى شيببر درونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها