معنی و ترجمه کلمه inside micrometer به فارسی inside micrometer یعنی چه

inside micrometer


علوم مهندسى : ميکرومتر داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها