معنی و ترجمه کلمه insight به فارسی insight یعنی چه

insight


بينش ،بصيرت ،فراست ،چشم باطن ،درون بينى
روانشناسى : بينش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها