معنی و ترجمه کلمه insincere به فارسی insincere یعنی چه

insincere


دو رو،رياکار،غير صميمى ،بى صداقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها