معنی و ترجمه کلمه insist به فارسی insist یعنی چه

insist


اصرار ورزيدن ،پاپى شدن ،(م.م ).سماجت ،تکيه کردن بر،پافشارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها