معنی و ترجمه کلمه inspection hole به فارسی inspection hole یعنی چه

inspection hole


معمارى : روزنه بازبينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها