معنی و ترجمه کلمه inspection test به فارسی inspection test یعنی چه

inspection test


علوم مهندسى : ازمايش کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها