معنی و ترجمه کلمه instability به فارسی instability یعنی چه

instability


ناپايدارى ،نااستوارى ،بى ثباتى
علوم مهندسى : نااستوارى
قانون ـ فقه : بى ثباتى
شيمى : ناپايدارى
روانشناسى : نااستوارى
زيست شناسى : ناپايدارى
بازرگانى : عدم ثبات
ورزش : ناپايدارى علوم هوايى : ناپايدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها