معنی و ترجمه کلمه installation property به فارسی installation property یعنی چه

installation property


دارايى قسمت ،مايملک موسسه
علوم نظامى : اموال قسمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها