معنی و ترجمه کلمه installation به فارسی installation یعنی چه

installation


برقرارى ،سيم کشى سيم کشى ساختمان ،دستگاه ،کارخانه ،بنا،قسمت نظامى ،موسسه نظامى ،نصب ،تاسيسات
علوم مهندسى : لوله کشى ساختمان
کامپيوتر : تاسيسات
عمران : نصب
معمارى : استقرار
علوم نظامى : برقرار کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها