معنی و ترجمه کلمه instate به فارسی instate یعنی چه

instate


گماشتن ،برقرار کردن ،منصوب نمودن ،گذاردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها