معنی و ترجمه کلمه instenifier electrode به فارسی instenifier electrode یعنی چه

instenifier electrode


علوم مهندسى : الکترود تشديدکننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها