معنی و ترجمه کلمه instigator به فارسی instigator یعنی چه

instigator


محرک ،مفسد
روانشناسى : فراخوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها