معنی و ترجمه کلمه institutions به فارسی institutions یعنی چه

institutions


نهادها
بازرگانى : سازمانها

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها