معنی و ترجمه کلمه instruction به فارسی instruction یعنی چه

instruction


دستوره ،مقرر،دستورالعمل دادن تعليم ،اموزش نظامى ،اموزش ،راهنمايى
علوم مهندسى : درس
کامپيوتر : دستور
معمارى : دستور کار
قانون ـ فقه : دستور
روانشناسى : دستور عمل
زيست شناسى : دستور کار علوم نظامى : راهنمايى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها