معنی و ترجمه کلمه instructional به فارسی instructional یعنی چه

instructional


دستورى ،تعليمى
روانشناسى : اموزشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها