معنی و ترجمه کلمه instructor به فارسی instructor یعنی چه

instructor


استاد،معلم ،اموزگار،اموزنده ،ياد دهنده ،اموزشيار
روانشناسى : مربى
علوم نظامى : مربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها