معنی و ترجمه کلمه instrument for absolute measurement به فارسی instrument for absolute measurement یعنی چه

instrument for absolute measurement


علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى براى سنجش مقادير مطلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها