معنی و ترجمه کلمه instrument به فارسی instrument یعنی چه

instrument


اپارات ،مستند،دستگاه ،دوربين يا زاويه ياب ،الات دقيق ،ابزار،الت ،اسباب ،ادوات ،وسيله ،سند
علوم مهندسى : وسيله دستگاه اندازه گيرى
کامپيوتر : سند
عمران : وسيله
معمارى : ابزار
قانون ـ فقه : وسيله
ش يمى : دستگاه
روانشناسى : دستگاه
بازرگانى : وسيله ،حربه
علوم نظامى : الات اندازه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها