معنی و ترجمه کلمه instrumental input به فارسی instrumental input یعنی چه

instrumental input


کامپيوتر : داده سودمند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها