معنی و ترجمه کلمه insubmission به فارسی insubmission یعنی چه

insubmission


نافرمانى ،سرپيچى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها