معنی و ترجمه کلمه insulated bearing housing به فارسی insulated bearing housing یعنی چه

insulated bearing housing


علوم مهندسى : پوسته ياطاقان عايق شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها