معنی و ترجمه کلمه insulated bearing به فارسی insulated bearing یعنی چه

insulated bearing


علوم مهندسى : ياطاقان عايق شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها