معنی و ترجمه کلمه insulated bushing به فارسی insulated bushing یعنی چه

insulated bushing


علوم مهندسى : مقره عبورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها