معنی و ترجمه کلمه insulated cable به فارسی insulated cable یعنی چه

insulated cable


علوم مهندسى : کابل عايق شده
معمارى : کابل عايق بندى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها