معنی و ترجمه کلمه insulated conductor به فارسی insulated conductor یعنی چه

insulated conductor


علوم مهندسى : هادى عايق شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها