معنی و ترجمه کلمه insulated conduit tube به فارسی insulated conduit tube یعنی چه

insulated conduit tube


علوم مهندسى : لوله عايق شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها