معنی و ترجمه کلمه insulated gate field effect transistor به فارسی insulated gate field effect transistor یعنی چه

insulated gate field effect transistor


علوم مهندسى : ترانزيستور اف اى تى باگيت عايق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها