معنی و ترجمه کلمه insulated wire به فارسی insulated wire یعنی چه

insulated wire


سيم لعابدار،سيم عايق
علوم مهندسى : سيم روکش دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها