معنی و ترجمه کلمه insulating brick به فارسی insulating brick یعنی چه

insulating brick


معمارى : اجر عايق بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها