معنی و ترجمه کلمه insulating compound به فارسی insulating compound یعنی چه

insulating compound


الکترونيک : مواد عايق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها