معنی و ترجمه کلمه insulation shielding به فارسی insulation shielding یعنی چه

insulation shielding


علوم مهندسى : زره پوش کردن عايق بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها