معنی و ترجمه کلمه insulation tester به فارسی insulation tester یعنی چه

insulation tester


علوم مهندسى : دستگاه ازمايش عايق بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها