معنی و ترجمه کلمه insurance به فارسی insurance یعنی چه

insurance


امتياز مطمئن ،حق بيمه ،پول بيمه
قانون ـ فقه : بيمه
روانشناسى : بيمه
بازرگانى : بيمه
ورزش : ذخيره مطمئن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها