معنی و ترجمه کلمه intact به فارسی intact یعنی چه

intact


دست نخورده ،بى عيب ،سالم ،کامل ،صدمه نديده
علوم نظامى : سالم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها