معنی و ترجمه کلمه integrate circuit technology به فارسی integrate circuit technology یعنی چه

integrate circuit technology


مطالعه فن مدار مجتمع
علوم مهندسى : تکنولوژى اى سى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها