معنی و ترجمه کلمه integration به فارسی integration یعنی چه

integration


يکى کردن و بهم پيوستن ،ائتلاف ،انضمام ،يکپارچگى ،اتحاد عناصر مختلف اجتماع
کامپيوتر : مجتمع سازى
قانون ـ فقه : پيوستگى اجزاء
شيمى : انتگرال گيرى
روانشناسى : يکپارچگى
زيست شناسى : يکپارچگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها