معنی و ترجمه کلمه integument به فارسی integument یعنی چه

integument


پوست ،جلد،پوشش دار کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها