معنی و ترجمه کلمه intellectual unemployment به فارسی intellectual unemployment یعنی چه

intellectual unemployment


بازرگانى : بيکارى تحصيلکرده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها