معنی و ترجمه کلمه intellectualism به فارسی intellectualism یعنی چه

intellectualism


فلسفه عقليه
روانشناسى : عقل گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها