معنی و ترجمه کلمه intelligence process به فارسی intelligence process یعنی چه

intelligence process


جريان پرورش اطلاعات
علوم نظامى : پرورش اطلاعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها