معنی و ترجمه کلمه intelligence quotient (iq) به فارسی intelligence quotient (iq) یعنی چه

intelligence quotient (iq)


روانشناسى : هوشبهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها