معنی و ترجمه کلمه intelligence summary به فارسی intelligence summary یعنی چه

intelligence summary


خلاصه اطلاعاتى
علوم نظامى : خلاصه وضعيت اطلاعاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها