معنی و ترجمه کلمه intelligible به فارسی intelligible یعنی چه

intelligible


فهميدنى ،مفهوم ،روشن ،قابل فهم ،معلوم
روانشناسى : قابل فهم
علوم نظامى : قابل درک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها