معنی و ترجمه کلمه intend به فارسی intend یعنی چه

intend


قصد کردن ،قصد داشتن ،خيال داشتن ،فهميدن ،معنى دادن ،بر ان بودن ،خواستن
قانون ـ فقه : قصد داشتن
علوم نظامى : در نظر داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها