معنی و ترجمه کلمه inteneration به فارسی inteneration یعنی چه

inteneration


نرم کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها