معنی و ترجمه کلمه intense به فارسی intense یعنی چه

intense


زياد،سخت ،شديد،قوى ،مشتاقانه
علوم مهندسى : شدت نور
روانشناسى : شديد
علوم نظامى : زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها