معنی و ترجمه کلمه intensity of electric field به فارسی intensity of electric field یعنی چه

intensity of electric field


علوم مهندسى : شدت ميدان الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها