معنی و ترجمه کلمه intensity of gravity به فارسی intensity of gravity یعنی چه

intensity of gravity


شدت با زيادى جاذبه ،گرانى يا جاذبه زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها